1. Chấp thuận cá điều kiện sử dụng Khi sử dụng website của MINHPHUONGADV.COM, Quý khác đã mặc nhiên chấp nhận các điều kiện được quy đinh dưới đây để biết được các sửa đổi mới nhất 2. Tính chất của thông tin hiển thị Các nội dung hiển thị trên website nhằm mục đích cung cấp thông tin vè MINHPHUONGADV.COM, về thông tin sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp. Các thông tin liên quan nhằm phục vụ nhu cầu tìm hiểu của khách hàng. 3. chính sách bảo mật thông tin 4. chính sách bảo hành 5. chính sách giao nhận 6. chính sách đổi trả